Odbitki Kolekcjonerskie

Jeśli spodobała się Państwu tworzona przeze mnie sztuka, zapraszam do zakupu sygnowanych  odbitek kolekcjonerskich. Obrazy przenoszone są na doskonałej jakości papier, który zapewnia prawie 100-letnią, archiwalną trwałość odbitki. Każda odbitka jest sygnowana podpisem, zaopatrzona w certyfikat autentyczności oraz hologram.
Fotografie wykonywane są w krótkich, nieprzekraczalnych 20 sztuk seriach.

Zapraszam do kontaktu >>

Fine art prints

If you like the art I’m creating, I invite you to purchase signed fine art prints. The images are transferred into a perfect quality paper, which ensures almost 100-year archival longevity of a print. Each print is signed and provided with the certificate of authenticity and a hologram.
The prints are issued in short series, not exceeding 20 copies.

I invite you to contact me>>